petek, 29. 5. 2020

Zakaj ne hranimo vodnih ptic

Ob jezerih, ribnikih in drugih, predvsem stoječih vodnih površinah je zelo razširjeno hranjenje vodnih ptic. Čeprav jim s tem želimo pomagati, je to za vodne ptice in vodni ekosistem škodljivo.

Hranjenje vodnih ptic opažajo tudi v Službi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer opozarjajo, da se zaradi hranjenja:

  • poveča število in gostota vodnih ptic, s tem je večja tekmovalnost in agresivnost med osebki,
  • slabša se kvaliteta življenjskega okolja, saj se zaradi povečanega vnos organskih snovi v vodo poveča rast alg in zmanjšuje koncentracija kisika v vodi,
  • povečajo se možnosti za prenos bolezni med pticami.

Strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije odsvetujejo vsakršno obliko hranjenja vodnih ptic. Zato je pomembno, da so brežine vodnih površin zasajene z avtohtonimi rastlinami, v katerih vodne ptice najdejo zavetje ter obilico naravne in kakovostne hrane.

Preberite tudi: