petek, 15. 5. 2020

Anketa: Zanimajo nas vaše potrebe po novih podatkovnih storitvah

V anketi želimo ugotoviti, kakšne potrebe po novih podatkovnih storitvah imajo prebivalci, obiskovalci, dnevni migranti (vozači) in turisti na območju Alp.

Spodbujanje podatkovne ekonomije na območju Alp

V Mestni občini Ljubljana skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana sodelujemo v projektu DEAS -  Spodbujanje podatkovne ekonomije na območju Alp. V projektu nas zanimajo potrebe in želje prebivalcev po novih spletnih in mobilnih storitvah in aplikacijah, ki lahko izboljšajo vaš vsakdan. Predvsem nas zanimajo tiste storitve, ki temeljijo na odprtih podatkih – to so podatki, ki so prosto dostopni ter vsakomur na voljo za uporabo in ponovno uporabo ter prerazporejanje brez omejitev avtorskih pravic in kakršnih koli prepovedi kopiranja in objavljanja. 

O projektu

V eri podatkovne ekonomije največ vreden vir ni več nafta, temveč podatki. Podatkovna ekonomija je zelo pomembna tudi za razvoj območja Alp in premagovanje njegovih izzivov. 80 milijonov ljudi, ki živijo na območju Alp, ima specifične potrebe po pravočasnih in kakovostnih storitvah. Za zagotavljanje teh storitev se lahko uporabijo odprti podatki/povezani odprti podatki (OD/LOD). OD/LOD je rudnik razpoložljivih informacij, ki lahko služijo kot vir za storitve, ki jih zagotavljata javni sektor in podjetja. Čeprav obstaja več lokalnih pobud, ki v različnih sektorjih na območju Alp že uporabljajo OD/LOD, ni enotnega vpliva na celotno regijo in učinkovite rešitve manjkajo. DEAS namerava izboljšati vrednost uporabe OD/LOD za javne službe in podjetja ter se bo osredotočil na strateške sektorje območja Alp, kot so okolje, turizem in mobilnost. Z DEAS bomo spodbudili javni in zasebni sektor k ustvarjanju novih in k uporabnikom usmerjenih storitev.

Več o projektu.

Namen projekta DEAS (projekt INTEREG) je med drugim digitalizacije javnih storitev, identifikacijo odprtih podatkov, s katerimi lahko razvijemo nove in učinkovite storitve ter razvoj strategije podatkovnega gospodarstva.

Potrebe prebivalcev

V sklop projekta sodi tudi anketiranje in pridobivanje informacij.  V anketi želimo ugotoviti, kakšne potrebe po novih podatkovnih storitvah imajo prebivalci, obiskovalci, dnevni migranti (vozači) in turisti na območju Alp. Prejete odgovore bomo uporabili za potrebe projekta, ti pa bodo prispevali k pripravi strategije za boljši izkoristek potenciala podatkovnih storitev, s čimer bomo prispevali k razvoju bolj kakovostnih in bolj relevantnih storitev za prebivalce alpskih regij.

Anketa

Anketo bo izvedena v osmih regijah na tem območju, objavljena je tukaj.

 

Preberite tudi: