ponedeljek, 15. 11. 2021

Ženske v evropskih mestih v času CoVID-19 krize

V petek, 12. novembra 2021, je potekala spletna konferenca mreže FemCities o vplivu epidemije korona virusa na ženske v Evropski uniji, na kateri sta sodelovala tudi predstavnika Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana se je mreži FemCities, ki jo koordinira mesto Dunaj, pridružila leta 2015. Gre za mrežo, ki je nastala leta 1997 in povezuje evropska mesta z namenom obravnave enakosti spolov, človekovih pravic in drugih vprašanj, povezanih z enakopravnostjo žensk v javnem življenju. Glavni cilj mreže je izmenjava dobrih praks med strokovnimi službami mest in občinskih uprav.

Na letošnji konferenci, ki je bila organizirana na spletu, so predstavili vpliv epidemije na življenje žensk in posledično na (ne)udejanjanje enakosti spolov v življenju. Večina raziskav namreč kaže, da so se ženske v času epidemije znašle v težjem položaju kot moški. V najbolj izpostavljenih žariščih (zdravstvo in socialno varstvo), kjer so zaposleni najbolj izpostavljeni morebitnim okužbam, dolgim delovnikom ter težkim delovnim pogojem, je večina zaposlenih žensk. Ženske so prevzele večino neplačanega dela - skrb za otroke, nega nebogljenih, gospodinjska opravila. Povečalo se je nasilje znotraj družine, katere žrtve so povečini ženske in otroci.
Mesta so se z vidika enakosti spolov različno odzivala na epidemijo. Ukrepe in aktivnosti, ki smo jih organizirali v Mestni občini Ljubljana in so bili namenjeni tudi razbremenitvi žensk na področju skrbi za otroke in starejše, zaščiti ranljivih ter ozaveščanju o nasilju nad ženskami, sta na konferenci predstavila koordinatorica za enake možnosti v MOL in njen namestnik.

Preberite tudi: