petek, 17. 4. 2020

Zmagovalna arhitekturna rešitev za minipleks mestnega kina

V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije smo zaključili projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za minipleks mestnega kina s petimi kinodvoranami, ki ga bomo uredili v središču Ljubljane, v podhodu Ajdovščina.

Zmagovalna rešitev

Zmagovalci natečaja so avtorji mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., Tomaž Ebenšpanger, univ.dipl.inž.arh., Boštjan Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., Aleš Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., Anja Mencinger, abs.arh., Nik Solina, abs.arh. in Lovre Mohorič, štud.arh.

 foto


Po mnenju ocenjevalne komisije je zmagovalna rešitev po vseh merilih najbolj celovita.
Predlogu so soglasno dodelili prvo nagrado zaradi dosledno izpeljane zasnove, ki upošteva posebnosti delovanja mestnega kina v posebnih pogojih lokacije, in jasne govorice paviljona, ki v prostor vnaša tipološko prepoznaven poudarek in s tem hierarhično uredi sicer raznoliko mestno pritličje.

Načrt minipleksa mestnega kina

Rezultati obiska v Kinodvoru v zadnjih letih kažejo, da v Ljubljani potrebujemo novo, večje in sodobnejše filmsko prizorišče, v katerem bo mestni kino lahko razgrnil, obogatil in nadgradil vse svoje programe, ki v mnogočem presegajo kinematografsko dejavnost. Odločili smo se, da minipleks mestnega kina s petimi dvoranami uredimo v podhodu Ajdovščina, s čimer bomo pomembno prispevali k oživitvi tega območja.

S projektom bomo zagotovili prostorske in druge pogoje, v katerih lahko resnično zaživi koncept mestnega kina kot ustvarjalnega kulturnega središča za vse generacije, s poudarkom na pridobivanju novega, zlasti mladega občinstva. Mestni kino Kinodvor bo lahko z novim minipleksom utrdil položaj osrednjega mestnega kina s kakovostno in raznovrstno filmsko ponudbo ter programom za otroke in mlade. Postal bo filmsko središče s filmsko-vzgojnimi in izobraževalnimi programi za vse generacije ter živo festivalsko in družabno srečevališče.

 

 

Preberite tudi: