Aktualno

 • Zapora Jurčkove ceste

  Zaradi ureditve križišča bo do 25. oktobra 2013 za ves promet zaprta Jurčkova cesta v križišču s Cvetkovo ulico.

 • Zapora Kajakaške ceste

  Zaradi asfaltiranja vozišča, pločnikov in utrjevanja bankin bo od 8. do 11. junija 2011 za ves promet zaprta Kajakaška cesta.

 • Zapora Kajuhove in Šubičeve ulice

  V soboto in nedeljo, 10. in 11. septembra 2016, bosta zaradi del za ves promet zaprti Kajuhova ter Šubičeva ulica.

 • Zapora Kajuhove ulice

  Od 6. julija 2011 do predvidoma 4. avgusta 2011 bo za ves promet zaprta Kajuhova ulica na odseku med Povšetovo ulico in Zaloško cesto.

 • Zapora Kajuhove ulice

  Zaradi obnove vročevoda bo od 29. julija do predvidoma 1. avgusta 2013 za ves promet zaprta Kajuhova ulica na odseku med Zaloško cesto in Moškrčevo ulico.

 • Zapora Kajuhove ulice

  Zaradi del bo v soboto in nedeljo, 15. in 16. oktobra 2016, za ves promet zaprta Kajuhova ulica, na severnem kraku križišča Kajuhove ulice in Letališke ceste.

 • Zapora Kajuhove ulice

  Prenova Kajuhove ulice se nadaljuje, zato je promet oviran na križišču z Letališko cesto ter naprej po Letališki cesti.

 • Zapora Kajuhove ulice

  Kajuhova ulica bo od 22. do 24. novembra 2016 zaradi del na odseku od Kavčičeve ulice do Letališke ceste zaprta v smeri proti Zaloški cesti.

 • Zapora Karlovške ceste

  Zaradi poseka in spravila dreves z Grajskega pobočja bo v soboto, 19. julija 2014, za ves promet zaprta Karlovška cesta na odseku med Roško cesto in Janežičevo ulico.

 • Zapora Kopitarjeve ulice

  Zaradi obrezovanja dreves bo v nedeljo, 12. oktobra 2014, med 8. in 15. uro za ves promet zaprta Kopitarjeva ulica na odseku od Streliške ulice (od Predora pod Gradom) do Poljanske ceste.