Javna dražba za oddajo javnih površin Mestne občine Ljubljana v najem za postavitev utic za peko in prodajo kostanja

Zaključen: 23. 9. 2023 , odpiranje prijav: 26. 9. 2023

Datum objave: 5. 9. 2023
Rok za plačilo varščine: 23. 9. 2023
Javna dražba se bo vršila na MOL, MU, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana: 26. 9. 2023

Predmet javne dražbe je javna površina za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 30.09. 2023 do 31.01.2024:

1. Prešernov trg (pri Tromostovju – Plečnikov kiosk) (tipska utica MOL št. 1);
2. Cankarjevo nabrežje (pri brvi čez Ljubljanico) (tipska utica MOL št. 2);
3. Breg – Novi trg (tipska utica MOL št. 3);
4. Miklošičev park (vogal Tavčarjeve in Miklošičeve ceste) (tipska utica MOL št. 4)
5. Šubičeva cesta (poleg križišča s Slovensko cesto) (tipska utica MOL št. 5);
6. Park Tivoli (tipska utica MOL št. 6);

Kandidati lahko popolno prijavo z dokazili iz 9.1. točke te objave za predlagano lokacijo oddajo:
- osebno v glavni pisarni Mestne občine Ljubljana, Adamič – Lundrovo nabrežje 2 (vhod iz Mačkove 1), na kuverti je potrebno navesti oznako »Ponudba za oddajo javne površine za postavitev utic za peko in prodajo kostanja«, najkasneje do 25.09.2023 do 09.00 ure ali
- pisno po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na kuverti je potrebno navesti oznako »Ponudba za oddajo javne površine za postavitev utic za peko in prodajo kostanja«, upoštevale se bodo priporočene pošiljke, z datumom oddaje na pošto z dne 24.09.2023 do 23.59 ure ali
- po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, ki morajo biti poslane najkasneje do 25.09.2023 do 09.00 ure.

Razpisne datoteke