Javna dražba za prodajo rabljenih avtobusov

Zaključen: 3. 3. 2023 , odpiranje prijav: 7. 3. 2023

Datum objave: 14. 2. 2023
Rok za plačilo varščine: 3. 3. 2023
Javna dražba se bo vršila na MOL, MU, OGDP, Trg Mladinskih delovnih brigad 7: 7. 3. 2023

Predmet javne dražbe so rabljeni avtobusi.

Kandidati lahko popolno prijavo z dokazili iz 8.1. točke te objave za predlagano lokacijo oddajo:
- osebno v glavni pisarni Mestne občine Ljubljana, Adamič – Lundrovo nabrežje 2 (vhod iz Mačkove 1), na kuverti je potrebno navesti oznako »Prijava na javno dražbo za prodajo rabljenih avtobusov«, najkasneje do 3. 3. 2023 do 09.00 ure ali
- pisno po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na kuverti je potrebno navesti oznako »Prijava na javno dražbo za prodajo rabljenih avtobusov«, upoštevale se bodo priporočene pošiljke, z datumom oddaje na pošto z dne 2. 3. 2023 do 23.59 ure ali
- po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, ki morajo biti poslane najkasneje do 3. 3. 2023 do 09.00 ure.

Razpisne datoteke