Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Zaključen: 6. 5. 2019 , odpiranje prijav: 8. 5. 2019

Datum objave: 28. 3. 2019
Rok za prijavo: 6. 5. 2019 do 9. ure
Odpiranje prijav: 8. 5. 2019 Javno žrebanje ob 10.00 uri v mali sejni sobi, v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana

- tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
- samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m)

Razpisne datoteke