Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika republike

Zaključen: 7. 10. 2022 , odpiranje prijav: 10. 10. 2022

Datum objave: 23. 8. 2022
Rok za prijavo: 7. 10. 2022 do 9. ure
Odpiranje prijav: 10. 10. 2022 Javno žrebanje bo ob 9.00 uri v mali sejni sobi, v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana

Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve predsednika republike (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
- male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
- samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.

V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje za volilno kampanjo za volitve predsednika republike predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za velike plakate za čas sedmih dni.

Organizatorji morajo posredovati vloge za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika republike bodisi:

  • z osebno oddajo vloge pri Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, v pisarni 203 (II. nadstropje), na vlogi je potrebno navesti oznako »Plakatna mesta za volilno kampanjo za volitve predsednika republike«, najkasneje do 7. 10. 2022 do 9. ure,
  • pisno po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, z oznako »Plakatna mesta za volilno kampanjo za volitve predsednika republike«; upoštevale se bodo priporočene pošiljke, z datumom oddaje na pošto z dne 6. 10. 2022 do 23.59 ure,
  • po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, ki morajo biti poslane najkasneje do 7. 10. 2022 do 9. ure.
  • Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.

Javno žrebanje bo 10. 10. 2022 ob 9.00 uri v mali sejni sobi, v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.

Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo zadnji teden pred dnevom volitev.

Številka: 3713-80/2022-2
Datum: 23. 8. 2022

Razpisne datoteke