Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2009

Zaključen: 2. 4. 2009 , odpiranje prijav: 2. 4. 2009

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 2. 4. 2009
Odpiranje prijav: 2. 4. 2009

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za programe razvoja podeželja na območju MOL za naslednje vrste pomoči in namene:

 

1.) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)

  • Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4.člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006).
  • Ohranjanje tradicionalnih stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006).
  • Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006).

2.) Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006)

  • Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006).
  • Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006).
  • Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

 

 

Obrazci