Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v mestni občini ljubljana v letu 2012

Zaključen: 13. 2. 2012

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 13. 2. 2012

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana. Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih vključno do 13. 2. 2012 (velja datum žiga pošte).

Obrazci

Razpisne datoteke