Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2014

Zaključen: 11. 2. 2014

Datum objave: 17. 1. 2014
Rok za prijavo: 11. 2. 2014

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za program razvoja podeželja na območju MOL za naslednjo vrsto pomoči in namen:
POMOČI PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih.

Vsebina razpisne dokumentacije

  • Povabilo k oddaji vloge
  • Navodilo vlagateljem za pripravo vloge
  • Postopek za izbiro končnih prejemnikov
  • Merila za ocenjevanje vlog
  • Seznam upravičenih stroškov
  • Razpisni obrazci

 

Razpisne datoteke