Javni razpis za oddajo javne površine za postavitev kioskov

Zaključen: 29. 11. 2013 , odpiranje prijav: 29. 11. 2013

Datum objave: 15. 11. 2013
Rok za prijavo: 29. 11. 2013 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 29. 11. 2013 ob 12.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova ulica 1, Ljubljana, sejna soba, 2. nadstropje.

Predmet javnega razpisa za oddajo javne površine je izbira najugodnejšega ponudnika za postavitev kioska na lokaciji:
križišče Poljanska cesta – Roška cesta.

Razpisne datoteke