Javni razpis za oddajo javne površine za postavitev kioskov

Zaključen: 30. 9. 2010 , odpiranje prijav: 1. 10. 2010

Datum objave: 15. 9. 2010
Rok za prijavo: 30. 9. 2010
Odpiranje prijav: 1. 10. 2010

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa za oddajo javne površine je izbira najugodnejšega ponudnika za postavitev kioska (prodaja časopisov in tobačnih izdelkov) na lokaciji:

 1. Ploščad Ajdovščina, k. o. Ajdovščina, št. parcele 3273;
 2. Trg Osvobodilne fronte, k. o. Tabor, št. parcele 2232;
 3. Župančičeva jama (Štihova ulica), k. o. Bežigrad, št. parcele 1796/47 in 1796/48;
 4. Linhartova promenada (Železna cesta), k. o. Bežigrad, št. parcele 1796/140;
 5. Trnovo (Trnovski pristan), k. o. Trnovsko predmestje, št. parcele 9/4;
 6. Trnovo (Riharjeva ulica), k. o. Trnovsko predmestje, št. parcele 236/12 in 236/25;
 7. Fakulteta za šport, k. o. Udmat, št. parcele 830/2 in 834/1;
 8. Fužine (Preglov trg), k. o. Slape, št. parcele 1797;
 9. Polje (Zadobrovška cesta), k. o. Slape, št. parcele 734/1 in 1529/1;
 10. Kardeljeva ploščad, k. o. Brinje I, št. parcele 515/2 in 515/5;
 11. Celovška cesta (Celovški dvori), k. o. Dravlje, št. parcele 792/2;
 12. Derčeva ulica (Zdravstveni dom), k. o. Zgornja Šiška, št. parcele 656/82.

Lokacija posameznega kioska je razvidna iz kartografske priloge (Priloga 1; Zbirna karta lokacij kioskov), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Najnižja višina enkratnega nadomestila za vsako posamezno lokacijo znaša 500,00 eurov.
 

Razpisne datoteke