Javni razpis za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 21. 9. 2020 , odpiranje prijav: 24. 9. 2020

Datum objave: 11. 9. 2020
Rok za prijavo: 21. 9. 2020
Odpiranje prijav: 24. 9. 2020 ob 09.00 uri na naslovu Mestne občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana, v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.

Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja, za obdobje od 03.10. 2020 do 31.01.2021, so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana:
- Prešernov trg (tipska utica MOL št. 1);
- Cankarjevo nabrežje (blizu brvi) (tipska utica MOL št. 2);
- Breg – Novi trg (tipska utica MOL št. 3);
- Park Zvezda – Kongresni trg - zgornji del nasproti Kazine(tipska utica MOL št. 4)
- Slovenska cesta – Ajdovščina (za avtobusnim postajališčem – v liniji oglaševalnih panojev) (tipska utica MOL št. 5);
- Zaloška cesta, nasproti Tržnice Moste (tipska utica MOL št. 6);

Razpisne datoteke