Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani

Zaključen: 2. 12. 2013

Datum objave: 4. 11. 2013
Rok za prijavo: 2. 12. 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
- delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
- izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in
- izvedbe Ekopraznika v Ljubljani.

Razpisna dokumentacija:

 • Besedilo javnega razpisa
 • Rzpisna dokumentacija
 • Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in ekopraznika v Lubljani
 • Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva
 • Navodilo vlagateljem za prijavo na razpis
 • Pogodbo o sofinanciranju programa dela lokalnega društva
 • Pogodbo o sofinanciranju prireditve 
 • Vloga za sofinanciranje programa dela lokalnega društva v letu 2014
 • Vloga za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in ekopraznika v Ljubljani v letu 2014

   

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa