Javno zbiranja ponudb za oddajo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu

Zaključen: 18. 5. 2012

Datum objave: 4. 5. 2012
Rok za prijavo: 18. 5. 2012

za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na nepremičnini s parcelno št. 3288, k.o. 1725 – Ajdovščina na tlakovani površini pred stavbo na Wolfovi ulici 1 v tlorisni izmeri 303.64 m2 ter
za postavitev odra za izvajanje kulturnega programa v tlorisni izmeri 12 m2 na nepremičnini s parcelno št. 3286, k.o. 1725 – Ajdovščina

Številka: 024-40/2012-6
Datum: 4. 5. 2012

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Mestna občina Ljubljana objavlja:

NAMERO O ODDAJI NASLEDNJIH JAVNIH POVRŠIN NA PREŠERNOVEM TRGU V LJUBLJANI V UPORABO:

  • za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na nepremičnini s parcelno št. 3288, k.o. 1725 – Ajdovščina na tlakovani površini pred stavbo na Wolfovi ulici 1 v tlorisni izmeri 303.64 m2 ter
  • za postavitev odra za izvajanje kulturnega programa v tlorisni izmeri 12 m2 na nepremičnini s parcelno št. 3286, k.o. 1725 – Ajdovščina,

in sicer po metodi javnega zbiranja ponudb, za določen čas štirih let od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
Pogodba o oddaji javnih površin v uporabo bo sklenjena najmanj po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.


Mestna občina Ljubljana
 

Razpisne datoteke