Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 8. 2017

Datum objave: 26. 7. 2017
Rok za prijavo: 10. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 256, 271/1, 271/8, 271/9, 271/10, 281/1, 281/2 in 1610/1, vse k.o. 1752 – Stanežiče.

Razpisne datoteke