Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika republike Slovenije

Zaključen:

Datum objave: 20. 8. 2007

Župan Mestne občine Ljubljana skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/2007) in 16. člena Odloka o oglaševanju ( Ur.l. RS, št. 87/99, 69/04 in 66/07) objavlja Pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika republike Slovenije.

Obrazci