Ponovitev javnega razpisa za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju MOL

Zaključen: 4. 10. 2017 , odpiranje prijav: 5. 10. 2017

Datum objave: 29. 9. 2017 9. uri na naslovu MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana
Rok za prijavo: 4. 10. 2017
Odpiranje prijav: 5. 10. 2017

Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 9. 10. 2017 do 31. 1. 2018 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:

1. Slovenska cesta – Ajdovščina (za avtobusnim postajališčem – v liniji oglaševalnih panojev) (tipska utica MOL št. 6)
2. Zaloška cesta, nasproti Tržnice Moste
3. Dunajska cesta, nasproti Gospodarskega razstavišča
4. Celovška cesta, ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli

Razpisne datoteke