Razpisi, razgrnitve in javne objave

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1730 127/617.

    Zaključen: 2. 10. 2019

  • Ponovitev javnega razpisa za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju MOL

    Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 28.09. 2019 do 31.01.2020 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:

    1. Miklošičeva cesta, v parku pred sodiščem (tipska utica MOL št. 4);
    2. Slovenska cesta – Ajdovščina (za avtobusnim postajališčem – v liniji oglaševalnih panojev) (tipska utica MOL št. 5);

    Zaključen: 23. 9. 2019 , odpiranje prijav: 24. 9. 2019

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Neposredna pogodba o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1730 127/617.

    Zaključen: 30. 10. 2019

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1730 127/617.

    Zaključen: 6. 11. 2019

  • Javno naznanilo o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi

    Od 26. 2. 2020 do 12. 3. 2020 bo javno razgrnjen sklepa o ugotovitvi javne koristi.

    Zaključen: 12. 3. 2020

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    NAMERA je preklicana.

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah.

    Zaključen: 16. 3. 2020

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah.

    Zaključen: 25. 3. 2020

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah ID znak: parcela 1723 1558/6, parcela 1723 1558/5, parcela 1723 1559/3, parcela 1723 1559/1, parcela 1723 1558/3 in parcela 1723 1560/3.

    Zaključen: 6. 5. 2020

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnino ID znak: parcela 1770 2729.

    Zaključen: 23. 6. 2020

  • Javni razpis za oddajo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu v Ljubljani

    Predmet oddaje v uporabo za obdobje 4 let je javna površina na Prešernovem trgu v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana – nepremičnina s parc. št. 3288 k.o. 1725 Ajdovščina, pred stavbo na Wolfovi ulici 1, za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom (v nadaljevanju: gostinski vrt) na tlakovani površini v tlorisni izmeri 303.64 m2 in za postavitev montažnega odra za izvajanje kulturnega programa v tlorisni izmeri 6 m2.

    Zaključen: 22. 7. 2020 , odpiranje prijav: 23. 7. 2020