torek, 22. 10. 2019

Pionirski dom: "Poseben izziv za razvoj naših vsebin vidimo tudi v času priprav na kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture"

Pionirski dom s svojim domišljenim konceptom izvajanja programov za otroke, mlade in odrasle, osmimi festivali, izobraževanji za učitelje, mentorje in pedagoge, izgrajuje trajnosten in celovit sistem kulturno umetniškega in jezikovno kulturnega izobraževanja.

V celoletne in krajše programe je letos vpisanih že 1500 otrok in mladih, ki obiskujejo preko 30 različnih kulturnih in jezikovnih tečajev. Na osmih festivalih je v lanskem letu aktivno sodelovalo preko 5000 mladih, številnih produkcij pa si je ogledalo preko 20.000 tisoč gledalcev. Vse bolj se zavod utrjuje tudi v Evropskem prostoru, saj smo znova postali nosilci projekta Young Theatre on the Move / Mlado gledališče v gibanju in partnerji projekta Liberty / Svoboda. Pedagogi zavoda sodelujejo na številnih strokovnih izobraževanjih in konferencah doma in tujini.

Kot je na nedavni novinarski konferenci zavoda poudarila direktorica Viktorija Potočnik smo s strokovnim dopolnjevanjem programov, kakovostnim in vsebinskim bogatenjem izvajanja celoletnih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju programe medsebojno povezovali, jih dopolnjevali tako pri izvajanju festivalov za otroke in mladostnike, počitniških šolah, izobraževanju učiteljev in si tako ustvarili ugled tudi v mednarodnem prostoru. »Delovali smo kot strokovna organizacija, ki spodbuja ustvarjalnost posameznika, njegovo kritično razmišljanje v odnosu do sebe in okolja«.

Kot je izpostavila predsednica strokovnega sveta zavoda dr. Mateja Gaber Pionirski dom – Center za kulturo mladih ni samo fakultativna ustanova. »V zavodu prevladujejo trije pomembni vidiki delovanja: izobraževalni, mnogoterostni in povezovalni«. Poudarila je, da se skozi  strokovnost pedagogov, ki v zavodu poučujejo, v mnogoterosti dejavnosti, ki se odraža skozi vsestranskost programov in širok spekter delovanja, zgodi moment povezovalnosti, saj zavod povezuje različne generacije obiskovalcev, vključuje pa tudi otroke z Downovim sindromom in druge ranljive skupine. »Vsi otroci, ki svoj čas preživijo tukaj so v izobraževalnem, konstruktivnem, okolju«.

Pomočnica direktorice in vodja evropskega projekta Bjanka Kršmanc je izpostavila, da smo s 1. oktobrom 2019 pričeli projekt Young Theatre on the Move / Mlado gledališče v gibanju, ki improvizacijskemu gledališču dodaja element ustvarjalnega giba iz sodobnega plesa. »Njegov namen je pedagoge, gledališke in druge kulturne ustvarjalce ter posameznike iz različnih institucij izobraziti, da bodo mladi postali aktivnejši uporabniki kulturnih vsebin«. Kot je dodala, projekt med drugim spodbuja k pridobivanju različnih tehnik in znanj skozi gibanje in je prepoznan kot model dobre prakse tudi v tujini.

Vodja oddelka za kulturo Vesna Tripković je poudarila, da zavod organizira osem festivalov, ki imajo ob koncu leta vsaj 20.000 obiskovalcev. »Preko festivalov smo postali tudi partnerji v mednarodnem projektu Liberty. V ta mednarodni projekt bo vključenih preko 750 mladih umetnikov, z njim pa želimo, prek kulture in umetnosti, vzgajati mlado občinstvo ter prispevati k integraciji, predvsem beguncev in socialno depriviligiranih posameznikov in skupin«.

Vodja oddelka za tuje jezike in kulture Karmen Fehler Malačič  je dejala, da Pionirski dom - Center za kulturo mladih, jezike poučuje že več kot 60 let, v zavodu pa tečajnike pripravljamo tudi na mednarodne izpite angleškega, španskega, nemškega, francoskega, italijanskega in japonskega jezika. »Letos smo dodali še en uspeh, poleg uradnega izpitnega centra za španščino DELE, ki ga izvajamo v sodelovanju z Institutom Cervantes, smo postali uradni izpitni center za mednarodne izpite Cambridge Assessment English«.

Prepoznavnost Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih in mednarodno priznanje zavodu, ki ga izkazujejo partnerji skozi zaupanje in izpostavljanje zavoda kot model dobre prakse so nam, po besedah direktorice zavoda Viktorije Potočnik, tudi vzpodbuda za nadaljnjo  strokovno in trajnostno oblikovanje vsebin zavoda.

Preberite tudi: