Javni razpis kulturno-raziskovalnih projektov ob 140-letnici rojstva Riharda Jakopiča – čas impresionizma na Slovenskem

Zaključen: 3. 11. 2008 , odpiranje prijav: 3. 11. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 3. 11. 2008
Odpiranje prijav: 3. 11. 2008

Razpisna dokumentacija:

  • Javni razpis (objava v Uradnem listu RS)
  • Prijavni obrazec
  • Merila za ocenjevanje vlog
  • Navedba obveznih prilog kot dokazila za izpolnjevanje pogojev
  • Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
  • Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta/programa:
    • za leto 2009
  • Vzorec obrazcev za poročila o izvajanju programa/projekta
  • Zahtevek za nakazilo

Obrazci