Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Zaključen: 17. 12. 2015

Datum objave: 13. 11. 2015
Rok za prijavo: 17. 12. 2015

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2016 do 2019 na naslednjih področjih:
A. uprizoritvene umetnosti,
B. glasbene umetnosti,
C. vizualne umetnosti,
D. intermedijske umetnosti,
E. literarni festival,
F. podporni kulturni programi,
G. kulturno – umetnostna vzgoja.

Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.

 

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz navedene spletne aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 14. decembra 2015 do 24:00. 


J
avni razpis za izbor javnih kulturnih programov v obdobju 2016 - 2019 – obvestilo o nadgradnji spletne aplikacije in podaljšanju roka za prijave na razpis (30.11.2015)

Spletno aplikacijo, preko katere lahko prijavitelji prijavijo kulturne programe na Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinanciral MOL ( http://erazpisisubvencije.ljubljana.si), smo nadgradili in tako omogočili ločeno izpolnjevanje posameznih prijavnih obrazcev od 1 do 6.
Ker strežnik MOL, na katerem deluje spletna aplikacija e-razpisi ni bil dostopen v petek, 27. in v soboto, 28.11. 2015, je rok za oddajo prijav podaljšan do vključno 17.12. 2015.

Razpisne datoteke