Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2024 do 2027 sofinancirala MOL (JPR – PROG-2024-2027)

Rok za prijavo: 5. 12. 2023

Datum objave: 27. 10. 2023
Rok za prijavo: 5. 12. 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2024 do 2027 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2024 do 2027 na naslednjih področjih:
A. uprizoritvene umetnosti,
B. glasbene umetnosti,
C. vizualne umetnosti,
D. intermedijske umetnosti,
E. literarne prireditve (a. spodbujanje bralne kulture, b. literarni festival),
F. podporni programi v kulturi,
G. transdisciplinarni programi,
H. kulturno – umetnostna vzgoja,
I. mladike – prvi programi.

Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na e-naslovu: https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/avtorizacija/.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz navedene spletne aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 5. decembra 2023 do 24:00.

Razpisne datoteke