Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2021

Zaključen: 13. 4. 2021

Datum objave: 12. 3. 2021
Rok za prijavo: 13. 4. 2021

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.

Mestna občina Ljubljana razpisuje eno Župančičevo nagrado za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2019 do vključno marca 2021). Župančičevo nagrado lahko prejmejo lahko prejmejo posamezniki, ki ustvarjajo na območju Mestne občine Ljubljana. Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa lahko pobude za Župančičeve nagrade za leto 2021 oddate tudi tako, da jih v razpisnem roku pošljete na e-naslov tajnistvo.kultura@ljubljana.si. Pobuda mora biti podana na prijavnem obrazcu, ki je del razpisa.

Razpisne datoteke