Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2016 in programov za obdobje od 2016 do 2018 s področja mladinskega sektorja v MOL

Zaključen: 9. 12. 2015 , odpiranje prijav: 14. 12. 2015

Datum objave: 23. 10. 2015
Rok za prijavo: 9. 12. 2015
Odpiranje prijav: 14. 12. 2015

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2015. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24.00 ure.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov za 2016 in programov za obdobje od 2016 – 2018 s področja mladinskega sektorja v MOL - obvestilo o podaljšanju roka za prijave na razpis

Ker strežnik MOL, na katerem deluje spletna aplikacija e-razpisi ni bil dostopen v petek, 27. in v soboto, 28.11. 2015, je rok za oddajo prijav podaljšan do vključno 9. 12. 2015.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa