Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov, znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2007 in/ali za leta od 2007 do 2009

Zaključen: 7. 5. 2007 , odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Datum objave: 6. 4. 2007
Rok za prijavo: 7. 5. 2007
Odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

Javni razpis

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

 • Prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in dokazil o izpolnjevanju pogojev
 • Merila za ocenjevanje vlog
 • Obrazložitev raziskovalnih področij Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • Vzorec pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta za obdobje od 2007/2008 oz. 2007/2009
 • Navodilo za sestavljanje letnih in končnih poročil
 • Zahtevek za izplačilo
 • Obrazec za finančno poročilo o raziskovalnem projektu

ZNANSTVENI/STROKOVNI TISK

 • Prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in dokazil o izpolnjevanju pogojev
 • Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
 • Merila za ocenjevanje vlog Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • Vzorec pogodbe za sofinanciranje tiska za leto 2007
 • Zahtevek za izplačilo
 • Obrazec za finančno poročilo

ZNANSTVENI/STROKOVNI POSVETI 

 • Prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in dokazil o izpolnjevanju pogojev
 • Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
 • Merila za ocenjevanje vlog
 • Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • Vzorec pogodbe za sofinanciranje posveta za leto 2007
 • Zahtevek za izplačilo-posvet
 • Obrazec za finančno poročilo o strokovnem/ znanstvenem posvetu

Obrazci