Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost

Zaključen: 11. 4. 2022

Datum objave: 11. 3. 2022
Rok za prijavo: 11. 4. 2022

Predmet razpisa je ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in ugotavljanje javnega interesa pri oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost.

Razpis se nanaša na:
- umetniške ateljeje v lasti MOL, v katerih posamezniki opravljajo dejavnost in umetniške ateljeje v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa do preklica oz. objave novega razpisa (točka A),
- prostore v lasti MOL, ki jih za izvajanje kulturne dejavnosti uporabljajo nevladne organizacije in posamezniki in prostore v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa preklica oz. objave novega razpisa (točka B).

Umetniški ateljeji v Švicariji so v upravljanju javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center in niso predmet tega razpisa. Mednarodni grafični likovni center bo za ateljeje v Švicariji predvidoma v začetku aprila objavil poseben javni razpis.

Razpisne datoteke