Javno povabilo mladim za vključitev v projekt Kul služba!

Zaključen: 31. 12. 2016

Datum objave: 12. 12. 2016
Rok za prijavo: 31. 12. 2016

Predmet javnega povabila je zbiranje prijav za vključitev v projekt Kul služba!, ki obsega pripravo in usposabljanje na delovnem mestu v enem izmed podjetij ali javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.

Urad za mladino Mestne občina Ljubljana objavlja Javno povabilo mladim za vključitev v projekt Kul služba!. Mladi se bodo potegovali za dvo ali tromesečno usposabljanje na enaindvajsetih delovnih mestih v petnajstih javnih zavodih in podjetjih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. V okviru projekta so bili predhodno usposobljeni mentorji v teh zavodih in podjetjih, mladi pa bodo pred nastopom usposabljanja na delovnem mestu deležni štirih delavnic za kar najbolj uspešno vključitev v delovno okolje. Cilj projekta Kul služba! je mladim zagotoviti celovito, konkretno in kakovostno izkušnjo dela v javnih zavodih. Čeprav Kul služba! ne omogoča neposredne zaposlitve, pa je ta stik med mladimi iskalci zaposlitve in delodajalci tisti, ki tako enim kot drugim omogoča večjo aktivnost na trgu dela.

Urad za mladino 20.12. ob 11h organizira predstavitev javnega povabila v Mestni hiši, na katerem bodo mladi lahko neposredne informacije prejeli tudi od delodajalcev, ki sodelujejo v projektu.

 

Dopolnitev – 21. 12. 2016
Javno povabilo je dopolnjeno z novim delovnim mestom v Javnem holdingu Ljubljana, in sicer: Referent/sodelavec na področju izvršb.

Razpisne datoteke