Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje 2016–2018

Zaključen: 30. 9. 2015

Datum objave: 19. 8. 2015
Rok za prijavo: 30. 9. 2015

Mestna občina Ljubljana vabi samozaposlene v kulturi in fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju MOL, kakor tudi javne zavode na področju kulture in nevladne kulturne organizacije (kulturna društva, kulturne zavode itn.), ki imajo sedež na območju MOL, da predlagajo člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje 2016–2018.

Obrazci