Obvestilo o javni obravnavi

Zaključen: 9. 2. 2015

Datum objave: 9. 1. 2015
Rok za prijavo: 9. 2. 2015

Priprava Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Razlogi za razglasitev, Osnutek odloka o razglasitvi in kartografsko gradivo, bo predstavljeno na javni obravnavi dne 26. januarja 2015 ob 16.00 v prostorih Plesnega teatra Ljubljana, Prijateljeva ulica 2, Ljubljana. Vsakdo bo imel možnost, da ustno ali pisno poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo.

Gradivo je od 9. januarja do 9. februarja 2015 dostopno na naši spletni strani  in v prostorih četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana v času uradnih ur. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo svoja mnenja v zvezi z razglasitvijo.
Mnenja, ki jih sprejemamo izključno v pisni obliki, pošljite na naslov Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana ali na e-naslov kultura@ljubljana.si.

 

Gradivo:

  1. Strokovne zasnove za razglasitev arheološkega najdišča Prule,
  2. Varstveni režim arheološkega najdišča Prule,
  3. Temeljni topografski načrt najdišča in
  4. Digitalni katastrski načrt

 

Razpisne datoteke