Povabilo k pripravi idejne rešitve za postavitev spomenika priključitve Prekmurja matičnemu narodu

Rok za prijavo: 20. 5. 2019

Datum objave: 4. 4. 2019
Rok za prijavo: 20. 5. 2019 do 12. ure

V Sloveniji bomo letos obeležili 100 letnico priključitve Prekmurja matičnemu narodu. Glede na pobudo Iniciativnega odbor za pripravo aktivnosti ob 100 letnici združitve Prekmurja z matičnim narodom, je Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, sprejela sklep, da MOL izvede javni natečaj likovne rešitve za postavitev spomenika Priključitve Prekmurja matičnemu narodu.
Spomenik bo postavljen na ploščadi, ki se ureja v sklopu Poljanske ceste ob Ambroževem trgu in bo poimenovan Prekmurski trg.

Vabljeni k izdelavi idejne rešitve za spomenik!

 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Vsa pojasnila v zvezi s povabilom pošljite pisno na e-naslov : jerneja.batic@ljubljana.si do vključno 14.5.2019.

Razpisne datoteke