Sklep o sofinanciranju projektov s področja raziskovalnih projektov, znanstvenega/strokovnega tiska ter znanstvenih/strokovnih posvetov

Zaključen: 5. 3. 2008 , objava rezultatov: 5. 3. 2008

Datum objave: 5. 3. 2008
Rok za prijavo: 5. 3. 2008
Rezultati razpisa: 5. 3. 2008

Rezultati razpisa