Strategija razvoja kulture v MOL 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027

Zaključen: 12. 7. 2020

Datum objave: 10. 6. 2020
Rok za prijavo: 12. 7. 2020

Mestna občina Ljubljana objavlja osnutek Strategije razvoja kulture v MOL 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027 in vabi k sodelovanju v javni razpravi, ki bo trajala do 12. julija 2020.

Strategija razvoja kulture v MOL 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027 je četrti strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe in aktivnosti MOL na področju kulture v naslednjem strateškem obdobju. Pozitivni učinki treh zaporednih kulturnih strategij MOL so vidni tako v številnih kulturnih dogodkih, umetniških presežkih, kakor tudi v posodobljeni kulturni infrastrukturi. Vsi dosežki so rezultat prepoznanega pomena kulture za trajnostni razvoj MOL, in sicer kot ključnega dejavnika kakovosti življenja njegovih prebivalcev in prebivalk mesta.

14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da »lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje«. V povezavi s kandidaturo Mestne občine Ljubljana za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025 osnutek novega strateškega dokumenta vsebuje tudi strateške usmeritve za obdobje 2024-2027.

Z novim strateškim dokumentom želimo dodatno podpreti umetniško ustvarjalnost v mestu ter okrepiti kakovost umetniške in kulturne ponudbe ter mednarodno prepoznavnost Ljubljane. Naša vizija je, da bo Ljubljana globalno mesto kulture, to je mesto, ki je mednarodno prepoznavno po svoji bogati kulturni dediščini, sodobni kulturni infrastrukturi, ki omogoča vrhunsko umetniško ustvarjanje, živahnemu kulturnemu utripu in odličnosti celotne kulturne ponudbe. Želimo biti mesto, ki omogoča in varuje svobodni umetniški izraz tako za slovensko/ljubljansko umetniško skupnost kot tudi za vse gostujoče umetnice in umetnike.

Nova kulturna strategija MOL prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki v konceptualnem smislu pomenijo vzpostavitev nove paradigme kulturne politike MOL. Lestvico ambicioznosti dvigujemo na višjo raven. Izhajamo iz spoznanja, da je napredna samo tista kulturna politika, ki se je sposobna nenehno prilagajati in odgovarjati na izzive tako kulturnega in ustvarjalnega sektorja kot tudi celotne družbe. Nova kulturna strategija MOL nastaja v kriznih razmerah, ko še vedno vlada negotovost glede oblike in načina izvajanja kulturnih dogodkov v letu 2020 in nemara celo tudi naprej. Prav tako ni še mogoče jasno odgovoriti na vprašanje, kakšne dolgoročne posledice bo imela epidemija na kulturo, ne samo v ljubljanskem in slovenskem, temveč tudi v evropskem in širšem prostoru. Zato osnutek novega strateškega dokumenta MOL med drugim vsebuje načrtovane mehanizme kulturne politike MOL v času trajanja kriznih razmer.

Javna razprava o osnutku Strategije razvoja kulture v MOL 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027 poteka od 10. 6. 2020 do 12. 7. 2020. 
Za pripombe in predloge je na voljo obrazec, ki je priloga osnutku strategije. Do vsakega predloga se bomo opredelili.
Dodatne informacije dobite tudi na telefonski številki (01) 306 48 40.

Vljudno vabljeni tudi na javno tribuno o predlogu nove strategije, ki bo v notranjem atriju Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka ulica 15), 2. 7. 2020, ob 13. uri.

Razpisne datoteke