torek, 21. 6. 2016

Kdo so ČLOVEKinje?

ČlovekINJE so skupina strokovnih sodelavk Zavoda BOB, ki jih združuje večletno sodelovanje na projektih terenskega dela (Mreža Mlada ulica, Bob Geto ft. Tobalko vila, Livada).

Ekipo sestavljajo Vesna Pavlin (absolventka etnologije in kulturne antropologije), Katja Rakovec (absolventka andragogike), Anja Manja Segulin (diplomirana pedagoginja in andragoginja ter sociologinja), Tina Spruk (diplomirana psihologinja) in Nežka Agnes Vodeb (absolventka socialne pedagogike).

V Mestni občini Ljubljana (MOL) smo v letu 2015 naredila raziskavo vandalizma na objektih MOL. Nekaj podatkov iz raziskave, ki so vplivali na njihovo delo:

- V zadnjih štirih letih je na objektih v lasti MOL nastalo za približno 357 tisoč evrov škode.
- Tri četrtine (3/4) zabeleženih dejanj vandalizma je na stavbah in premoženju šol in vrtcev.
- Raziskava je temeljila na podatkih odprave škode zaradi vandalizma (prijavljeni primeri). Ni bilo narejene analize povzročiteljev vandalizma in njihovih potreb (v analizi je poudarjeno, da vandali niso nujno osnovnošolci, vendar so lahko različni ljudje, tisti iz okoliških blokov, mimoidoči, najstniki …).
 

V MOL smo jih, kot strokovnjake terenskega dela v Ljubljani, v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji, pozval k oblikovanju izvedbenega dela družbeno odgovorne kampanje proti vandalizmu “Človek, čuvaj svoje mesto” Skupaj smo prišli do ugotovitve, da je potrebno raziskavo poglobiti, se odpraviti na teren in raziskovati lokalni kontekst vandalizma v okolici posameznih najbolj izpostavljenih šol.

ČlovekINJE so tako od junija do novembra 2015 izvajale intenzivno preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost, kjer so:

- Ob pogovoru z obiskovalci šolskih igrišč raziskovale, kdo so uporabniki igrišč, kdo so povzročitelji vandalizma, kakšne oblike vandalizma opažajo, kaj so vzroki za pojav vandalizma in najpomembnejše kaj so rešitve, ki bi vandalizem omilile ali ga odpravile. Pomembno je, da so pri iskanju rešitev izhajale iz virov, ki jih ima posamezna skupnost, v oblikovanje rešitev so vključevale vse pomembne deležnike prostora (tiste, ki vandalizem povzročajo, aktivne opazovalce in tiste, na katere vandalizem vpliva) z namenom zagotoviti vključenosti in upoštevanje vseh.
- Analizirale zbrane podatke, na podlagi katerih so oblikovale primerne rešitve za posamezni lokalni kontekst in oblikovale nadaljnjo usmeritev človekINJ, preventivnih terenskih delavk, usmerjenih v skupnost.

Več o ČLOVEKinjah preberite tukaj. Analizo lokalnega konteksta vandalizma lahko preberete tukaj. Načrt dela človekINJ v letu 2016 pa tu.