sreda, 11. 7. 2018

Mladi o mladih v Mestni občini Ljubljana

Vabljeni k branju knjižice, ki je nastala v okviru sodelovanja med Uradom za mladino MOL in Fakulteto za družbene vede na programu Komunikologije.

Članki, ki jih vsebuje so rezultat študentskega raziskovalnega dela in so tako ali drugače povezani s temami, ki so bile opredeljene kot ključne v Strategiji MOL za Mlade 2016-2025.

Kako študenti raziskujejo, kaj mladi počnejo in o čem razmišljajo je predstavljeno v petih prispevkih skupin študentov, ki so raziskovale: študentsko prehrano v Mestni občini Ljubljana; prednosti in omejitve abonmajske potrošnje pri študentski populaciji, nadzor in osipništvo v Mestni občini Ljubljana, stanovanjsko problematiko in diskurz o spolnosti v medijih in izobraževanju v osnovni šoli.

E-knjižica je dostopna tukaj.

Oblikujemo sodobne ukrepe in projekte za mladostnike

Da je pot nadaljnjega šolanja in življenja mladih v mestu lažja, izvajamo Strategijo MOL za mlade 2016–2025, z zgovornim podnaslovom »Ljubljana – mesto mladih za mlade«, v kateri izpostavljamo, da so mladi pomemben gradnik ustvarjalnega, strpnega in prijaznega mesta. S strategijo vključujemo mladinsko politiko v vsa področja delovanja MOL, pri čemer se še posebej posvečamo trem ukrepom: kakovostnemu mladinskemu delu, zaposlovanju in stanovanjski problematiki.

Krepimo dialog z mladimi

Za koordinacijo aktivnosti na področju dela z mladimi, za spodbujanje izvajanja lokalne mladinske politike ter za podporo projektom javnih zavodov in mladinskih nevladnih organizacij deluje Urad za mladino v okviru Oddelka za kulturo MOL.  

V zadnjih letih se je pokazala potreba po dodatni krepitvi dialoga med posamezniki s področja mladinskega sektorja in oblikovanju političnega telesa, ki bi ga sestavljali tudi mladi, za opredeljevanje do ključnih vprašanj, povezanih z mladimi. Zato smo v letu 2016 ustanovili Svet za mlade kot posvetovalno telo župana, ki sodeluje pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

 

Več o mladih v Ljubljani preberite tukaj.