četrtek, 12. 7. 2018

Moč kolegialnosti!

Zavod Nefiks je v okviru projekta Kolegice, ki ga že več let podpira tudi Urad za mladino MOL, izdal zbornik Moč kolegialnosti: Kolegice o pomenu ženskega mentorstva.

V njem so svojo karierno pot in svoje videnje pomena mentorstva za mlade ženske, ki so na začetku poklicne poti, predstavile ženske, ki so se že uveljavile na svojih poklicnih področjih. V zborniku so predstavljene tudi nekatere sodelavke mestne uprave in javnih zavodov, ki jih je ustanovila MOL.

 

Verjamemo, da v njem vsaka bralka in vsak bralec lahko najde navdih tudi zase.  

Zbornik je dosegljiv tukaj.