sreda, 20. 6. 2018

Predstavitev raziskav o položaju mladih v Ljubljani

V Veliki sejni dvorani Mestne hiše bo v četrtek, 21. junija 2018, ob 12. uri potekala predstavitev raziskav o položaju mladih ter o mladinskih centrih v Ljubljani z naslovom Mladi v Ljubljani.

Predstavili bomo naslednji raziskavi:

  • Metka Kuhar: Raziskovalni projekt »Dolgoročno spremljanje izvajanja strategije MOL za mlade 2016-2025«
  • Tadeja Bučar: Zasnova blagovne znamke Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

Raziskava Metke Kuhar prinaša poglobljen vpogled v položaj mladih v Ljubljani na področjih, ki so izpostavljena v Strategiji MOL za mlade: mladinsko delo, preživljanje prostega časa, izobraževanje, zdravje, zaposlovanje, stanovanja. 
Metka Kuhar je redna profesorica za področje socialne psihologije. Deluje kot predavateljica in raziskovalka. Predava na več fakultetah, med drugim na Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za socialno delo, Pedagoški fakulteti. Osrednja področja, na katerih je dejavna, so: psihologija komuniciranja in participativnih procesov, študije mladine in psihološka travma.

Tadeja Bučar bo predstavila proces zasnove blagovne znamke Mreže mladinskih centrov Ljubljana, ki predstavlja zelo zanimiv pogled mladinskih delavcev in mladih na mladinske centre. Sam proces je vodil do oblikovanja skupnega poslanstva in slogana mreže.
Tadeja Bučar je kreativna vodja skupnosti Punkt in soustanoviteljica podjetja Creative Nomads Ltd. Komunikologinja, tekstopiska, aktivistka, trenerka neformalnega izobraževanja, De Bonova diplomantka, snovalka blagovnih znamk. Besede so njena strast, rada jih postavlja na pravo mesto in verjame v ustvarjalnost kot orodje za reševanje družbenih izzivov. Razume raznolike jezike sektorjev in disciplin, ima sposobnost hitrega analiziranja in povezovanja različnih idej v nove forme. Rada razvija občutek za pripovedovanje zgodb in se trenutno uči veščin malega kmetovanja. Aktualne reference na področju znamčenja: 4kids and us, Mladi zmaji, Goodbiz, BB Consulting, Beautiful Sailing, InTheLoop, Mladinski center Zagorje ob Savi, Donar, Mreža mladinskih centrov Ljubljana, Smetumet.

Vabljeni!