petek, 13. 7. 2018

Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente

Objavili smo razpis štipendij Mestne občine Ljubljana za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2018/19. Roka za prijavo sta 5. september (za dijake) in 5. oktober 2018 (za študente).

Razpisanih je 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, in sicer:

 • 16 štipendij za dijake
 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji od vključno 2. letnika
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji od vključno 1. letnika
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 3. avgusta 2018 do izteka roka za prijavo.

Rok za oddajo prijav z vsemi potrebnimi dokazili:

 • 5. september 2018 (za dijake)
 • 5. oktober 2018 (za študente)

Celoten razpis z dokumentacijo je objavljen tukaj.  

štipendisti
Med našimi štipendisti so tudi številni umetniki.

Štipendiranje nadarjenih v Ljubljani

Na Mestni občini Ljubljana že od leta 1998 razpisujemo štipendije za dijake in študente, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in kreativnosti ter dosegajo vidne rezultate v mestnem, državnem in mednarodnem merilu. Z razpisom štipendij za nadarjene želimo povečati krog upravičencev do finančne pomoči med šolanjem iz vrst tistih mladih, ki že v času izobraževanja s svojimi učnimi uspehi ter z dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja ter obetajo strokovni in osebnostni razvoj. Ta ni pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta in države.

Za štipendiranje mladih smo skupaj namenili že 7 milijonov evrov in podelili kar 1.360 štipendij. V letih 2007– 2017 pa smo podelili 916 štipendij in zanje namenili 5,6 milijona evrov.

Podrobnosti o štipendiranju mladih so objavljene v rubriki Mladi v Ljubljani.