petek, 16. 10. 2020

Spletni posvet o delu mladinskih centrov

Trenutna situacija, povezana s koronavirusom, zaposlenim v mladinskih centrih prinaša mnogo izzivov.

Pojavlja se mnogo vprašanj in dilem, kako ob upoštevanju ukrepov Vlade RS organizirati izvajanje dejavnosti v času širjenja koronavirusa in omejevanja izvajanja aktivnosti mladinskega dela v mladinskih centrih. V tej situaciji sta pomembni medsebojna pomoč in izmenjava izkušenj ter prilagajanje glede na dano situacijo. S tem namenom je Mreža MaMa, tudi na pobudo Mreže mladinskih centrov Ljubljana, za mladinske centre organizirala spletni posvet. Moderiran posvet je potekal v četrtek, 15. 10., na spletni platformi Zoom. Cilj posveta je bil izmenjava izkušenj in priprava smernic, kako delovati v času novega vala širjenja koronavirusa.