petek, 28. 8. 2020

Prvič v šolo - pogumno in sproščeno

Skozi vrata ljubljanskih osnovnih šol bo letos prvič stopilo skoraj 3.000 prvošolk in prvošolcev, ki skupaj s starši že nestrpno odštevajo dneve do 1. septembra. Da bo vstop v šolo čim lažji, smo zanje pripravili nekaj napotkov.

Vstop v prvi razred osnovne šole je velika prelomnica tako da otroke kot njihove starše, zato se učiteljice prvih razredov se še posebej potrudijo, da je prehod otrok iz vrtca v šolo čim bolj prijeten. Učiteljice prvih razredov OŠ Valentina Vodnika so staršem in otrokom za lažje spoprijemanje z izzivi, ki jih to obdobje prinaša, pripravile nekaj napotkov:

foto

Pripravo na šolo začnemo z nakupom šolskih potrebščin in torbe, pri katerem sodeluje tudi otrok. Skupaj ovijte in podpišite zvezke in ostale šolske potrebščine. Otrok naj sam izbere nalepke in napiše svoje ime.

Šola je red drugačna od vrtca, a sprememba ni tako velika. Še vedno je veliko igre, prostega časa, gibanja zunaj. Pouk ne poteka po urniku, šolska ura ni dolga 45 min. Učenje poteka preko igre, s konkretnimi materiali, po kotičkih …

O šoli se pogovarjajte pozitivno. Šole ne kažite v pravljični luči niti z njo ne strašite. Zaupajte v učiteljevo strokovnost, v primeru nestrinjanj ali kritik tega ne izražajte pred otrokom. Kakršen odnos bodo imeli starši do šole, tak odnos bo imel tudi otrok.

K pouku je potrebno prihajati točno in redno. Odhod od doma načrtujte prej, da ima otrok čas, da se samostojno obleče in obuje. Tudi sicer ga spodbujajte k čim večji samostojnosti, da stvari, ki jih zmore sam, samostojno tudi opravi.

foto

Zanimajte se za otrokov napredek in delo (redni pregled torbic, zvezkov in urejenosti šolskih potrebščin). Vsakodnevno se pogovarjajte o počutju in delu pri pouku.

Prvi šolski dan naj bo nekaj posebnega. Skupaj počnite nekaj, kar je otroku ljubo (pripravite slavnostno kosilo, pojdite na sladoled, tortico ali krajši družinski izlet, ki si ga zamisli otrok …).

Da bo otrok v šolo prihajal spočit in se bo v šoli dobro počutil, je pomemben večerni ritual, kar pomeni pravočasen odhod v posteljo (do 20. ure), najbolje je, da televizijo zamenja knjiga in vaša bližina.

Če je mogoče, naj otrok v prvih tednih domov odhaja po pouku/kosilu, da se spočije in se počasi navaja na šolski ritem. Zato je priporočljivo, da se v večji meri izognete organiziranim popoldanskim aktivnostim. Tudi sicer otroka ne obremenjujte za več kot eno šolsko interesno oziroma izvenšolsko popoldansko organizirano aktivnostjo. Priporočamo pa čim več družinskega preživljanja časa v naravi.

Razmislite pri sebi, kako šolo otroku predstavljate in kako govorite o šoli in učiteljih. Šola nikakor ne sme biti sredstvo za grožnje.

Svoja pričakovanja prilagodite otrokovim zmožnostim.

Ob morebitnih težavah ali stiskah s previdnimi vprašanji spodbudite otroka k pogovoru.

Po potrebi se najprej obrnite na učitelja, mu predstavite problem in ga poskušajte skupaj rešiti.

V življenju so spremembe stalnica in tudi vstop v šolo je velika sprememba za družino. Otroku bodimo opora in drug drugemu podpora na tej življenjski prelomnici.

V šolo vstopa skoraj 3.000 prvošolčkov

Na območju Ljubljane bo v javne osnovne šole vstopilo 2.810 prvošolcev, ki se bodo šolali v 128 oddelkih, skupaj pa bo na območju Ljubljane prvič šolski prag prestopilo 2.926 prvošolcev.

V javnih osnovnih šolah se bo število oddelkov 1. razreda v letošnjem šolskem letu v primerjavi lanskim povečalo za 6.
V treh šolah bo en oddelek prvega razreda manj kot v preteklem šolskem letu (OŠ Nove Fužine, OŠ Vič in OŠ Vižmarje Brod), v devetih osnovnih šolah pa en oddelek prvega razreda več (OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar, OŠ Kašelj, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Koseze, OŠ Martina Krpana, OŠ Nove Jarše, OŠ Prule, OŠ Riharda Jakopiča). 

Povprečno število učencev v oddelku 1. razreda bo 21,95.

Želimo vam vesel in uspešen začetek novega šolskega leta!

Preberite tudi: