Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti v MOL za leto 2013

Zaključen: 3. 12. 2012

Datum objave: 26. 10. 2012
Rok za prijavo: 3. 12. 2012

Razpisna dokumentacija:

 1. Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti v MOL za leto 2013
 2. Merila za izbor programov in dodelitev sredstev
 3. Prijavni obrazec
 4. Obrazec za delno poročilo o izvajanju programa v letu 2013
 5. Obrazec za zaključno poročilo o izvedenem programu v letu 2013
 6. Vzorec enoletne pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2013
 7. Zahtevek za izplačilo
 8. Liste prisotnosti udeležencev programov
 9. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa
 10. Soglasje za udeležbo pedagoškega delavca v programu
 11. Potrdilo o izvedbi programa v javnem zavodu

Obrazci

Razpisne datoteke