Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke - Kurikuluma za vrtce

Zaključen: 16. 10. 2013

Datum objave: 30. 8. 2013
Rok za prijavo: 16. 10. 2013

Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za otroke prvega starostnega obdobja in sicer za najmanj štiri oddelke in največ za petdeset oddelkov.

Mestna občina Ljubljana  bo dodelila eno ali več koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje za leto 2013, ki obsega program za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za otroke prvega starostnega obdobja za najmanj štiri oddelke in skupaj največ petdeset oddelkov na območju Mestne občine Ljubljana, tistemu prijavitelju oziroma kandidatu, ki bo zagotovil vpis in sprejem otrok iz območja Mestne občine Ljubljana, ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam, objavljen na oglasnih deskah vseh javnih vrtcev na območju Mestne občine Ljubljana, in spletni strani Mestne občine Ljubljana in sicer tako, da bo oddelke oblikoval na novo, izključno iz otrok uvrščenih na centralnem čakalnem seznamu.

Razpisna dokumentacija:

  • Besedilo JR
    Navodila
    Merila za izbor
    Dokumentacija
  • Koncesijska pogodba

Razpisne datoteke