Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2023

Zaključen: 3. 11. 2022 , odpiranje prijav: 9. 11. 2022

Datum objave: 7. 10. 2022
Rok za prijavo: 3. 11. 2022
Odpiranje prijav: 9. 11. 2022

Programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:

A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

B) Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

C) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

D) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Vlagatelj mora vlogo za vsak program posebej (če prijavlja več programov) za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 7. 10. 2022 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si,

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 11. 2022 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom.

Razpisne datoteke