Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 in/ali za leta od 2007 do 2009 za področje Mladinski raziskovalni projekti

Zaključen: 7. 5. 2007 , odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Datum objave: 6. 4. 2007
Rok za prijavo: 7. 5. 2007
Odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  • Javni razpis (povzetek)
  • Prijavni obrazec
  • Merila za ocenjevanje vlog
  • Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
  • Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta/programa za leto 2007
  • Vzorec obrazcev za poročila o izvajanju programa/projekta
  • Zahtevek za nakazilo

Obrazci