Javni razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2010 za področje Mladinski raziskovalni projekti

Zaključen: 4. 12. 2009 , odpiranje prijav: 8. 12. 2009

Datum objave: 30. 10. 2009
Rok za prijavo: 4. 12. 2009
Odpiranje prijav: 8. 12. 2009

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 • Javni razpis (objava v Uradnem listu RS)
 • Povzetek besedila javnega razpisa za področje MRP
 • Prijavni obrazec
 • Merila za ocenjevanje vlog
 • Navedba obveznih prilog kot dokazila za izpolnjevanje pogojev -
 • Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 • Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta/programa za leto 2010
 • Vzorec obrazcev za poročila o izvajanju programa/projekta
 • Zahtevek za nakazilo
   

Obrazci

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa