Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018

Zaključen: 5. 9. 2017

Datum objave: 4. 8. 2017
Rok za prijavo: 5. 9. 2017 (za dijake)
Rok za prijavo: 3. 10. 2017 (za študente)

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018, in sicer:

- 16 štipendij za dijake,

- 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,

- 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,

- 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,

- 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

 

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2016/17.

 

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 4. 8. 2017 do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:

  • dijaki do 5. 9. 2017,
  • študenti do 3. 10. 2017.

 

Razpisne datoteke:

 

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 4. 8. 2017 do izteka roka za prijavo.

Razpisne datoteke