Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Zaključen: 5. 9. 2018

Datum objave: 13. 7. 2018
Rok za prijavo: 5. 9. 2018 dijaki
Rok za prijavo: 5. 10. 2018 študenti

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019, in sicer:

  • 16 štipendij za dijake,
  • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
  • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2018/2019.

 

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 3. 8. 2018 do izteka roka za prijavo.


Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013,  Neuradno prečiščeno besedilo Odlok o štipendiranju.

Razpisne datoteke