Razpis za organizacijo 22., 23., 24. in 25. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2009-2012

Zaključen: 15. 11. 2008 , odpiranje prijav: 15. 11. 2008

Datum objave: 2. 10. 2008
Rok za prijavo: 15. 11. 2008
Odpiranje prijav: 15. 11. 2008

Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani je celoletni projekt "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.

Vsako leto organiziramo srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 400 raziskovalnimi nalogami (SŠ 150 in OŠ 200). Predstavitev zajema približno 350 nalog.

Vabimo vas k sodelovanju, to je k organizaciji 22., 23., 24. in 25. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev v skladu z okvirnimi načrti v razpisih letnih srečanj »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« MOL in organizatorjev Republiških srečanj mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Gibanje-Znanost mladini«. Te razpise vsako leto prejmejo vse ljubljanske osnovne in srednje šole.

 

V ponudbo posameznega letnega srečanja »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« štejemo:

  • organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev za OŠ in SŠ Mestne občine Ljubljana s postrsko predstavitvijo in zagovori nalog za najboljše mlade raziskovalce v prostorih šole ter organizacijo spremljajočih aktivnosti srečanja,
  • pripravo in tisk zbornika letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter tisk priznanj z distribucijo in
  • organizacijo zaključne prireditve posebej za osnovne šole in za srednje šole.

Obrazci